Centrala Leksand-Ullvi - vandringsled

Adress: 79330 Leksand Visa karta

Adress: 79330 Leksand

Leden startar vid Kulturhuset och går runt bl.a. Tibble, Alfengården, Ullvi, Getskump och Limsjön.
Halva leden går på väg över åkerlandskap invid Östedalälvens strand. Den andra delen går på fina skogstigar med både löv och barrträd.

Längd: 15 km. Tid att gå: 3-5 timmar. Vandringen kan också avslutas i Tibble by.

Flora, fauna och djurliv kring leden: På våren finner du många av vårens blommor längs med leden t.ex. mycket Liljekonvaljer i sluttningarna runt Ullvi och Tibble.
Bra fågelmiljöer med hög variation längs med hela leden.
Hög och lågvatten i älven skapar bra miljöer för bl.a. vadarfåglar.
Sevärdheter kring leden: Fler fina utsiktspunkter mellan Tibble och Ullvi. Österdalälven. Limsjön.

Visa mer

Om denna aktivitet