Naturreservat - Leksands Kommun

Adress: Torget 5, 793 31 Leksand Visa karta

Adress: Torget 5, 793 31 Leksand

I Leksand finns ett flertal naturreservat, varav 13 har bildats av kommunen. Några är stora, runt 100 hektar medan det minsta endast är 0,7 hektar. Många är tätortsnära -Digerberget, Nybodalen och Lugnet-Barkdal. Andra är stora naturskogsreservat och ligger längre bort från vägar - Korantberget, Granåsen och Kägelberget hör till dem.

Se kommunens hemsida eller Länsstyrelsens länk för mer information.
Leksands Kommun: www.leksand.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Natur-och-gronomraden/Naturomraden/Naturreservat/

Det finns fler sevärda naturområden än de som har skyddats som naturreservat. Kommunen har också anlagt vandringsleder och promenadstråk för att underlätta att komma ut i naturen.

Se: www.leksand.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Natur-och-gronomraden/Naturomraden/Ovriga-naturomraden/

Visa mer

Om denna aktivitet